Herfst & Helder AQRYL Mat

Klassiek matte uitstraling
Goede vloeiing en verwerkbaarheid
Geproduceerd met Europese grondstoffen

Hoogwaardige slijtvaste matlak voor binnen op basis van nano acryl-urethaan hybride dispersie.

Terug naar overzicht

Toepassingsgebied

Als afwerklaag voor hout en metaal, nadat deze ondergronden op de juiste manier zijn behandeld. Voor binnen toepassing.

Kenmerkende eigenschappen

• Klassiek matte uitstraling
• Goede vloeiing en verwerkbaarheid
• Huidvetresistent
• Kras- en slijtvast
• Snelle droging en doorharding
• Geen/zeer weinig oplosmiddelen
• Geurarm
• Geproduceerd met Europese grondstoffen

Verftechnische gegevens

Type verf:
Nano acryl-urethaan hybride dispersie
Kleur: Wit en kleur uit H&H kleurmengsysteem
Glansgraad : Ca. 5 Gu
Soortelijk gewicht: 1,28 gr/cm³ (wit)
Verdunning: Verdunner W1800 / Gedemineraliseerd water / Water
Theoretisch rendement: Ca. 12 m² per liter bij droge laagdikte van ca. 35 µm
Vaste stofgehalte: Ca. 42 vol%
Houdbaarheid: In gesloten verpakking 24 maanden houdbaar. Vorstvrij bewaren.
Leverbare verpakkingen: 500ml, 1,0 liter; 2,5 liter
Droging `
bij 23°C en RV 65%
75 μm natte laagdikte
Stofdroog na 1 uur
Kleefvrij na 2 uur
Overschilderbaar na 6 uur
Droging
bij 10°C en RV 80%
75 μm natte laagdikte
Stofdroog na 1 uur
Overschilderbaar na 8 uur

 

Ondergrondconditie

De ondergrond dient schoon, droog, draagkrachtig, vet- en stofvrij te zijn en verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden. Vet hout vóór de eerste behandeling ontvetten. Van hout vervaardigde buitenkozijnen, ramen en buitendeuren dienen te voldoen aan het gestelde in de KVT ’95 “Kwaliteit van houten gevelelementen’’ en BRL 0801 “Houten gevelelementen”. Het verduurzamen van geveltimmerwerk moet worden uitgevoerd conform BRL 2901 of BRL 2903. Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3 °C boven het dauwpunt te zijn. Wij adviseren bij verwerking tegen het dauwpunt aan en lage tempraturen, regelmatig het dauwpunt van de ondergrond te bepalen. Het dauwpunt is van aanzienlijk belang tijdens en na de verwerking en kan effect hebben op droging en hechting.

Aanbrengmethode(n)

Applicatiemethode
Synthetische kwast,
Microvezel/vilt roller

Applicatiecondities Verwerkingstemperatuur
Min. 10°C en Max. 25 °C.
De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn.

Relatieve vochtigheid
Maximaal 80%

Vochtgehalte hout
Maximaal 18%

Systeemopbouw

Algemeen
De onderstaande systemen zijn indicatief. De opbouw van het verfsysteem is afhankelijk van meerdere factoren, zoals bestaand verfsysteem, ondergrond en belasting. De eigenschappen eerder vermeld op dit productieblad zijn van toepassing op het door ons aangegeven systeem.

Timmerfabriek
Nieuwe houten gevelelementen voor een optimale hechting, uitstraling en duurzaamheid vanuit de fabriek behandelen met Herfst & Helder Noblet Spray Superieur (KOMO concept III)

Behandeld hout
Loszittende en/of gebarsten, gebladderde lagen verwijderen. Deze plekken behandelen als onbehandeld hout. Opruwen, goed reinigen en ontvetten alvorens af te werken.

Onbehandeld hout
Onbehandeld hout eerst voorzien van één of meerdere lagen Hechtprimer AC. Hierna afwerken met minimaal 2 lagen AQRYL Mat. Voor een mooi egaal effect dient voldoende laagdikte te worden opgebracht. Tussen de verschillende lagen dient het te bewerken oppervlak opgeruwd en gereinigd te worden.

Advies en voorwaarden

• Het product wordt strijkklaar afgeleverd en hoeft niet verdund te worden.
• Het is niet toegestaan andere producten/componenten toe te voegen/te mengen in dit product, anders dan het in dit productblad omschreven verdunningsmiddel.
• Om te komen tot een optimale doordroging adviseren wij een natte laagdikte van maximaal 70 – 80 µm.
• Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef uit te voeren op het betreffende project.
• Het is aan te raden vooraf een hechtingstest uit te voeren op het betreffende object. De ondergrond dient altijd beoordeeld te worden of deze geschikt is om af te werken met het betreffende product.
• De volgende houtsoorten kunnen gaan bloeden: Merbau, Dark Red Meranti, Western Red Cedar, Eiken en Afzelia. In Grenen en Vuren kunnen noesten soms een gele verkleuring veroorzaken. Het verdient aanbeveling deze houtsoorten voor te behandelen met een blanke isolatiegrond.
• De houdbaarheid zoals beschreven geldt wanneer het product in volledig gesloten, originele verpakking wordt opgeslagen in een koele en droge omgeving. Het blik dient na gebruik gekopt (tijdelijk omgekeerd) te worden zodat de verpakking luchtdicht is.
• De droogtijden vermeld zijn gemiddelden en sterk afhankelijk van aangebrachte laagdikte, weersomstandigheden en toegepaste kleur. Bij laagdiktes hoger dan voorgeschreven dient rekening te worden gehouden met drogingsvertraging.
• Voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verven verzorgen kwasten volgens de laatste stand der techniek een geleidelijke verfafgifte in de gewenste laagdikte.
• De kleur van het product dient door de eindgebruiker/eind verantwoordelijke gecontroleerd te worden voor gebruik. De kleur kan na droging afwijken van de natte verf, hier dient rekening mee gehouden te worden. Na verwerking ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de eindgebruiker.
• Voor het reinigen van kwasten cq. rollers of spuitapparatuur adviseren wij u gebruik te maken van zuiver kraanwater. • Watergedragen producten zijn gevoelig voor rubber waarin weekmakers zijn verwerkt, zoals bijv. PVCtochtprofielen. De verffilm kan door de weekmakers worden aangetast en daardoor zacht en kleverig worden. Bij voorkeur profielen van EPDM-rubber of siliconenrubber toepassen. Vooraf de leverancier om advies vragen.

Onderhoud

Het verdient ter aanbeveling voor een optimale en langdurige bescherming van het schilderwerk en de ondergrond, deze regelmatig te reinigen met een gebruikelijk huishoudreinigingsmiddel. Door regelmatige controle, het herstellen van gebreken en het regelmatig aanbrengen van een nieuwe verflaag is de levensduur van het schilderwerk en de ondergrond maximaal.