Herfst & Helder Lakverf PU

Uitstekende droging
Goede buitenduurzaamheid
4 Seizoenenverf

Superieure sneldrogende hoogglanzende lakverf voor buiten gebaseerd op polyurethaan gemodificeerde alkydharsen.

Terug naar overzicht

Toepassingsgebied

Als voor- en aflak van hout en metaal, nadat deze ondergronden op de juiste manier zijn behandeld. In dit verband wordt opgemerkt dat een juiste constructie en beglazing en een juiste voorbehandeling ed. in belangrijke mate mede bepalend zijn voor de duurzaamheid van het verfsysteem.

Kenmerkende eigenschappen

• 4 Seizoenenverf
• Goede buitenduurzaamheid
• Licht thixotroop en soepel verwerkbaar • Hoogglanzend
• Verwerkbaar tot 0 Co
• Uitstekende droging
• 40-50% biobased materiaal

Verftechnische gegevens

Type verf:
Polyurethaan gemodificeerde Alkydharsen
Kleur: Wit en kleur uit H&H kleurmengsysteem
Glansgraad : Ca. 90 Gu
Soortelijk gewicht: 1,19 gr/cm³ (wit)
Verdunning: Professionele Terpentine
Theoretisch rendement: Ca. 14-16 m² per liter bij droge laagdikte van ca. 35 µm
Vaste stofgehalte: Ca. 64 vol%
Houdbaarheid: In gesloten, originele verpakking 24 maanden houdbaar.
Leverbare verpakkingen: 1,0 liter; 2,5 liter
Droging:

bij 20°C en RV 65%
75 µm natte laagdikte
Stofdroog na ca. 1,5 uur
Kleefvrij na ca. 3 uur
Duimvast na ca. 5 uur
Overschilderbaar na ca. 8 uur
Droging bij 5°C en RV 85%
75 μm natte laagdikte
Stofdroog na ca. 3 uur
Kleefvrij na ca. 5 uur
Overschilderbaar na ca. 18 uur

Ondergrondconditie

De ondergrond dient schoon, droog, draagkrachtig, vet- en stofvrij te zijn en verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden. Vet hout vóór de eerste behandeling ontvetten. Het benodigde aantal lagen is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond en het gewenste resultaat. Van hout vervaardigde buitenkozijnen, ramen en buitendeuren dienen te voldoen aan het gestelde in de KVT ’95 “Kwaliteit van houten gevelelementen’’ en BRL 0801 “Houten gevelelementen”. Het verduurzamen van geveltimmerwerk moet worden uitgevoerd conform BRL 2901 of BRL 2903. Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Wij adviseren bij verwerking tegen het dauwpunt aan en lage tempraturen, regelmatig het dauwpunt van de ondergrond te bepalen. Het dauwpunt is van aanzienlijk belang tijdens en na de verwerking en kan effect hebben op droging, hechting en glansgraad.

Aanbrengmethode

Applicatiemethode
Kwast, Roller, Spuit (lage druk) Spuitopening: 1,5 mm
Druk: 3 – 4 bar

Applicatiecondities Verwerkingstemperatuur
Min. 0°C en Max. 25 °C
De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn

Relatieve vochtigheid
Maximaal 80%

Vochtgehalte hout
Maximaal 18%

Systeemopbouw

Algemeen
De onderstaande systemen zijn indicatief. De opbouw van het verfsysteem is afhankelijk van meerdere factoren, zoals bestaand verfsysteem, ondergrond en belasting. De eigenschappen eerder vermeld op dit productblad zijn van toepassing op het door ons aangegeven systeem.

Timmerfabriek
Nieuwe houten gevelelementen voor een optimale hechting, uitstraling en duurzaamheid vanuit de fabriek behandelen met Herfst & Helder Noblet Spray Superieur (KOMO concept III)

Behandeld hout
Loszittende en/of gebarsten, gebladderde lagen verwijderen. Deze plekken behandelen als onbehandeld hout. Opruwen, goed reinigen en ontvetten alvorens af te werken.

Onbehandeld hout 
Eerste laag Grondverf PU aanbrengen min. 40 µm droog. Tweede laag Lakverf PU aanbrengen min. 40 µm droog. Afwerklaag Lakverf PU aanbrengen min. 35 µm droog. Tussen de verschillende lagen dient het te bewerken oppervlak opgeruwd en gereinigd te worden.

Advies

• Het product wordt strijkklaar afgeleverd en hoeft niet verdund te worden.
• Het is niet toegestaan andere producten/componenten toe te voegen/te mengen in dit product, anders dan het in dit productblad omschreven verdunningsmiddel.
• Binnen het Besluit Organische Oplosmiddelen Verven en Vernissen ( BOOVV ) is het toegestaan de verf te verdunnen met maximaal 2% professionele terpentine.
• Om te komen tot een optimale doordroging adviseren wij een natte laagdikte van maximaal 70-80 µm.
• Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef uit te voeren op het betreffende project.
• Het is aan te raden vooraf een hechtingstest uit te voeren op het betreffende object. De ondergrond dient altijd beoordeeld te worden of deze geschikt is om af te werken met het betreffende product.
• De houdbaarheid zoals beschreven geldt wanneer het product in volledig gesloten, originele verpakking wordt opgeslagen in een koele en droge omgeving. Het blik dient na gebruik gekopt (tijdelijk omgekeerd) te worden zodat de verpakking luchtdicht is. De houdbaarheid van op kleur gemaakte en aangebroken verpakkingen kan afwijken. • De droogtijden vermeld zijn gemiddelden en sterk afhankelijk van aangebrachte laagdikte, weersomstandigheden en toegepaste kleur. Bij laagdiktes hoger dan voorgeschreven dient rekening te worden gehouden met drogingsvertraging. Donkere kleuren hebben een tragere droging dan lichte kleuren. Uiteindelijke droging wordt behaald na ca. 4 weken.
• Voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verven verzorgen kwasten volgens de laatste stand der techniek een geleidelijke verfafgifte in de gewenste laagdikte.
• Voor het reinigen van kwasten cq. rollers adviseren wij u gebruik te maken van professionele terpentine of een gelijksoortig product.

Onderhoud

Het verdient ter aanbeveling voor een optimale en langdurige bescherming van het schilderwerk en de ondergrond, deze regelmatig te reinigen met een gebruikelijk huishoudreinigingsmiddel. Door regelmatige controle, het herstellen van gebreken en het regelmatig aanbrengen van een nieuwe verflaag is de levensduur van het schilderwerk en de ondergrond maximaal.