Referenties


Het Binnenhof te Den Haag

Opdrachtgever:
Ministerie van VROM, Rijksgebouwendienst te Den Haag (of 's-Gravenhage)

Applicateur:
Mens-Zeist Schilderwerken B.V. te Zeist (www.mens-zeist.nl)