Referenties


De Koninklijke Stallen Paleis het Loo te Apeldoorn

Opdrachtgever:
Ministerie van VROM, Rijksgebouwendienst te Arnhem

Architect:
Van Asbeck Bouw- en Restauratie Consultants B.V. te Maarn (www.vanasbeck.com)

Applicateur:
Schildersbedrijf F. van Triest te Vaassen (www.vantriest.com)